УАМІ

 

Законодавство України

Законодавство України

Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності

Всесвітня конвенція про авторське право

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх

Договір ВОІВ про авторське право

Договір ВОІВ про виконання і фонограми

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

Загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності

Конституція України

Цивільний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг)

Кримінальний кодекс України (витяг)

Митний кодекс України (витяг)

Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав

Закони України

Про авторське право i сумiжнi права

Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування

Укази Президента України

Про упорядкування торгiвлi деякими пiдакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудiовiзуальних творiв i примiрникiв фонограм

Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi примiрниками аудiовiзуальних творiв i фонограм

Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах

Про затвердження положень з питань розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»

Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності

Про затвердження порядку застосування спеціальних заходів до суб‘єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування

Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування

Про затвердження порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски, що імпортуються

Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню

Версія для друку

 

 

УАМІ © 2007—2011
Зроблено в b17
Тел./факс
+38 (044) 287–28–30